Poslání, vize

  • Chceme být stále o krok vpřed a mít schopnost vidět i za roh.
  • Jsme si vědomi, že toho docílíme nekonečným procesem zvyšování vlastní odbornosti, schopností řešit problémy, trpělivostí i dobrou intuicí.
  • Naše práce nás musí bavit.
  • S radostí přebíráme správu daňových záležitostí našich klientů na naše bedra.
  • Jsme velice spokojeni, když se ve spolupráci s námi cítí náš klient v bezpečí.
  • Jsme nadšeni, když ani po několika letech naší spolupráce klient neví, kde stojí budova, v níž sídlí jeho správce daně
… daňové poradenství je činnost, která pro nás znamená nekonečný závazek vůči klientovi. Tento závazek plníme vysokou odborností a špičkovou kvalitou našich služeb …