Představení společnosti

Společnost ComTax Advising s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, v květnu 2004 jakožto specializovaná obchodní společnost, zaměřená na poskytování profesionálních služeb v oblasti daňového poradenství.

Cílem společnosti je navázat na dlouholeté zkušenosti jejího zakladatele a spolupracovníků, datovaných od roku 1997, s postupně naplňovanou vizí soustředit a rozšiřovat tým špičkových odborníků, schopných poskytnout klientům profesionální služby daňových poradců.

Naším tuzemským i zahraničním klientům nabízíme širokou škálu daňových služeb na území celé České republiky i v zahraničí.

Spolupráce mezi ComTax Advising s.r.o. a našimi klienty probíhá v zásadě ve třech rovinách:

  1. Plnohodnotné zastřešení veškerých daňových povinností klientů na základě generální (neomezené) plné moci; díky této formě spolupráce garantujeme našemu smluvnímu partnerovi nejvyšší míru zabezpečení před neočekávanými daňovými problémy. Dáváme této formě spolupráce přednost, neboť máme možnost uchopit správu daní našich klientů pevně do svých rukou a řádně o ni pečovat. Drtivá většina klientů, a to jak tuzemských, tak i zahraničních, plnící daňové povinnosti na území ČR, využívá této formy spolupráce.
  2. Dílčí zastupování v konkrétních procesních úkonech a daňových řízeních ve vztahu ke správci daně. Praxe nás poučila, že tato forma spolupráce zpravidla začíná odstraňováním nedostatků, způsobených nepříliš odborným vedením dílčích fází daňového řízení absolvovaných předtím, než se klient obrátil na specializovanou daňovou kancelář. I zde se však snažíme naším klientům poskytnout služby vedoucí k jejich maximální spokojenosti.
  3. Běžná konzultační a poradenská činnost